Przedszkole Miejskie nr 30
w Łodzi

Aktualności

Spotkanie z psychologiem

Zapraszamy rodziców na spotkanie z psychologiem pt.: "Wpływ postaw rodzicielskich na proces wychowawczy", które odbędzie się w naszym przedszkolu dnia 20 stycznia (poniedziałek) o godzinie 17:00.

Dzień Babci i Dziadka

Serdecznie zapraszamy Babcie i Dziadków na uroczystość, która z uwagi na ferie zimowe, odbędzie się w terminie późniejszym dnia 5.02.2020r. (środa)
9:30 - grupa I
10:00 - grupa II
10:30 - grupa III
11:00 - grupa IV i V
Uroczystości odbędą się w salach poszczególnych grup. Osoby chętne mogą przynieść obuwie na zmianę.

W związku z organizowaniem uroczystości dla Babci i Dziadka, prosimy rodziców o pomoc w przygotowaniu poczęstunku do swoich grup (ciasta, ciasteczka, cukierki, babeczki, paluszki).

   1% podatku

Serdecznie dziękujemy rodzicom, którzy przekazali 1% ze swojego podatku na nasze przedszkole. Dzięki Fundacji "Młodzi Młodym" i Państwa wsparciu udało nam się uzbierać kwotę w wysokości 1007,64 zł, którą przeznaczymy na malowanie sali grupy II.

W tym roku po raz kolejny zwracamy się do Państwa z prośbą o wsparcie naszego przedszkola w przekazaniu 1% podatku.

Dane do wypełnienia formularza PIT:

KRS: 0000270261

Cel szczegółowy:

PM 30 ŁÓDŹ 4960

Ubezpieczenie
Informujemy, że Urząd Miasta Łodzi - Wydział Edukacji przygotował jednolity program ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków uczniów i podopiecznych łódzkich placówek oświatowo - wychowawczych na rok szkolny 2019/2020.
Informacja o szczegółach oferty i sposobie przystąpienia do ubezpieczenia zostanie Państwu przekazana w połowie sierpnia 2019r.

 WAŻNE !
OD 1 LIPCA 2019 r. można składać przez INTERNET wnioski o przyznanie:

• świadczenia wychowawczego „500+”
• świadczenia dobry start „300 dla ucznia”
• świadczeń rodzinnych
• świadczenia z funduszu alimentacyjnego

Szczegółowe informacje dotyczące powyższych świadczeń 

IPrzedszkole - karty do czytników

 Drodzy rodzice, w związku z wdrożeniem programu iPrzedszkole frekwencja  oraz godziny przyjścia i wyjścia dziecka z przedszkola będą naliczane elektronicznie. Imienną kartę należy odbić na czytniku podczas przyprowadzenia dziecka i po jego odebraniu. Koszt karty to 12,30 zł. i 17,22 zł. za każdą kolejną (można zamówić dowolną ilość kart). W przypadku, gdy karta nie zostanie odbita system naliczy cały dzień. W razie pomyłki prosimy o zgłoszenie tego faktu pani intendent lub nauczycielce.

Istnieje również możliwość pozostawienia karty
w szafce dziecka. 
Kartę należy odbić po zejściu dziecka do szatni, karty pozostawione w szatni podają i odnoszą dzieci. Ze względów organizacyjnych, bezpieczeństwa i higienicznych prosimy nie wchodzić do szatni, nasze dzieci są bardzo samodzielne i potrafią ubrać się same. W razie potrzeby pomaga im pani sprawująca dyżur w szatni.

Uwaga!!!

Prosimy o opuszczanie terenu przedszkola po odebraniu dziecka. Na terenie ogrodu przedszkolnego mogą przebywać tylko pracownicy wraz z dziećmi, które nie zostały jeszcze odebrane. Dzieci odbieramy przez osobę dyżurującą w holu przedszkola.

Ważne informacje

Prosimy o bezzwłoczne uzupełnienie numerów dowodów osobistych osób upoważnionych do odbioru dziecka (upoważnienie można pobrać ze strony naszego przedszkola). W przypadku braku numerów dowodów dzieci nie będą wydawane.

Dzieci odbierane do domu, mogą być wywoływane tylko przez pracowników przedszkola.

Wszystkich rodziców prosimy o uaktualnienie numerów telefonów kontaktowych.