Przedszkole Miejskie nr 30
w Łodzi

Aktualności

Uwaga!!!

Prosimy o opuszczanie terenu przedszkola po odebraniu dziecka. Na terenie ogrodu przedszkolnego mogą przebywać tylko pracownicy wraz z dziećmi, które nie zostały jeszcze odebrane. Dzieci odbieramy przez osobę dyżurującą w holu przedszkola.

 

Opłaty za lipiec 2018
Za miesiąc lipiec opłaty za wyżywienie i pobyt dziecka w przedszkolu naliczane są po zakończonym miesiącu.
2 - 3  sierpnia 2018r. - w godz.  08:00 - 16:00 należy zgłosić się do pani intendent po odebraniu pisemnej informacji o wysokości opłaty. odbiór  informacji może potwierdzić tylko rodzic lub opiekun prawny dziecka.
Termin dokonania opłaty tylko w formie przelewu do dnia 07 sierpnia
Niewywiązywanie się z wyżej wymienionych terminów grozi wszczęciem procedury windykacyjnej.
W razie pytań proszę zgłosić się do dyrektora przedszkola.

Uwaga Rodzice 
W okresie wakacyjnym (lipiec) przedszkole czynne od 6:00 do 17:00

Uwaga

Został zmieniony E-mail przedszkola:
kontakt@pm30.elodz.edu.pl 

 

Dyżur wakacyjny

Wykaz przedszkoli miejskich pracujących w okresie wakacyjnym 2018 r.

Ważne informacje

Prosimy o bezzwłoczne uzupełnienie numerów dowodów osobistych osób upoważnionych do odbioru dziecka (upoważnienie można pobrać ze strony naszego przedszkola). W przypadku braku numerów dowodów dzieci nie będą wydawane.

Dzieci odbierane do domu, mogą być wywoływane tylko przez pracowników przedszkola.

Wszystkich rodziców prosimy o uaktualnienie numerów telefonów kontaktowych.

Zbiórka makulatury i plastikowych nakrętek

Informujemy, że w dalszym ciągu kontynuujemy zbiórkę plastikowych nakrętek i makulatury. Bardzo prosimy o dostarczanie ich do osoby pełniącej dyżur w holu przedszkola. Dziękujemy.

Pomaganie przez ubranie

Nasze przedszkole przystąpiło do udziału w akcji charytatywnej "Pomaganie przez ubranie" mającej na celu pomoc podopiecznym Fundacji Gajusz. Akcja polega na przekazaniu do specjalnego pojemnika, który stoi w naszym przedszkolu, niepotrzebnych ubrań, obuwia, pościeli itp. (szczegóły na pojemniku). Serdecznie zapraszamy do udziału w akcji.

1% podatku

Serdecznie dziękujemy rodzicom, którzy przekazali 1% ze swojego podatku na nasze przedszkole. Dzięki Fundacji "Młodzi Młodym" i Państwa wsparciu udało nam się uzbierać kwotę w wysokości 1564,02 zł, którą przeznaczymy na doposażenie przedszkola.

W tym roku po raz kolejny zwracamy się do Państwa z prośbą o wsparcie naszego przedszkola w przekazaniu 1% podatku.

Dane do wypełnienia formularza PIT:

KRS: 0000270261

Cel szczegółowy:

PM 30 ŁÓDŹ 4960