Przedszkole Miejskie nr 30
w Łodzi

Aktualności

Uroczystość choinkowa
Serdecznie zapraszamy na uroczystość choinkową "Magia świąt", która odbędzie się 12.12.2018r.(środa) o godzinie 15:30 w sali przy Kościele Miłosierdzia Bożego przy ul. Baczyńskiego.
Ze względu na ograniczoną ilość miejsc prosimy, by od każdego dziecka w uroczystości uczestniczyły maksimum 2 osoby.

Z okazji zbliżających się Świąt wszystkie dzieci otrzymają upominki, które zostały zakupione przez Radę Rodziców.

IPrzedszkole
Szanowni rodzice
Uprzejmie informujemy, iż na kontach rodziców do programu iPrzedszkole nie pojawiają się jeszcze aktualne dane dotyczące frekwencji i opłat, dane te będę dostępne od miesiąca grudnia.

Przypominamy, iż podczas przyprowadzania i odbierania dziecka należy odbić kartę na czytniku. Od grudnia nauczycielki będą zapisywać jedynie obecność dziecka, w przypadku gdy karta nie zostanie odbita system naliczy cały dzień. W razie pomyłki prosimy o zgłoszenie tego faktu pani intendent lub nauczycielce.

Kartę należy odbić po zejściu dziecka do szatni, karty pozostawione w szatni podają i odnoszą dzieci. Ze względów organizacyjnych, bezpieczeństwa i higienicznych prosimy nie wchodzić do szatni, nasze dzieci są bardzo samodzielne i potrafią ubrać się same. W razie potrzeby pomaga im pani sprawująca dyżur w szatni.

Karty do czytników 
Drodzy rodzice, w związku z wdrożeniem
od listopada programu iPrzedszkole frekwencja
oraz godziny przyjścia i wyjścia dziecka z przedszkola będą naliczane elektronicznie. Imienną kartę należy odbić na czytniku podczas przyprowadzenia dziecka
i po jego odebraniu. Koszt karty to 12,30 zł. i 17,22 zł. za każdą kolejną (można zamówić dowolną ilość kart). Istnieje również możliwość pozostawienia karty
w szafce dziecka. Pieniądze prosimy wpłacić
u nauczycielek grup do dn. 18 października.

Uwaga!!!

Prosimy o opuszczanie terenu przedszkola po odebraniu dziecka. Na terenie ogrodu przedszkolnego mogą przebywać tylko pracownicy wraz z dziećmi, które nie zostały jeszcze odebrane. Dzieci odbieramy przez osobę dyżurującą w holu przedszkola.

Uwaga

Został zmieniony E-mail przedszkola:
kontakt@pm30.elodz.edu.pl

Ważne informacje

Prosimy o bezzwłoczne uzupełnienie numerów dowodów osobistych osób upoważnionych do odbioru dziecka (upoważnienie można pobrać ze strony naszego przedszkola). W przypadku braku numerów dowodów dzieci nie będą wydawane.

Dzieci odbierane do domu, mogą być wywoływane tylko przez pracowników przedszkola.

Wszystkich rodziców prosimy o uaktualnienie numerów telefonów kontaktowych.

Zbiórka makulatury i plastikowych nakrętek

Informujemy, że w dalszym ciągu kontynuujemy zbiórkę plastikowych nakrętek i makulatury. Bardzo prosimy o dostarczanie ich do osoby pełniącej dyżur w holu przedszkola. Dziękujemy.

Pomaganie przez ubranie

Nasze przedszkole przystąpiło do udziału w akcji charytatywnej "Pomaganie przez ubranie" mającej na celu pomoc podopiecznym Fundacji Gajusz. Akcja polega na przekazaniu do specjalnego pojemnika, który stoi w naszym przedszkolu, niepotrzebnych ubrań, obuwia, pościeli itp. (szczegóły na pojemniku). Serdecznie zapraszamy do udziału w akcji.

1% podatku

Serdecznie dziękujemy rodzicom, którzy przekazali 1% ze swojego podatku na nasze przedszkole. Dzięki Fundacji "Młodzi Młodym" i Państwa wsparciu udało nam się uzbierać kwotę w wysokości 1564,02 zł, którą przeznaczymy na doposażenie przedszkola.

W tym roku po raz kolejny zwracamy się do Państwa z prośbą o wsparcie naszego przedszkola w przekazaniu 1% podatku.

Dane do wypełnienia formularza PIT:

KRS: 0000270261

Cel szczegółowy:

PM 30 ŁÓDŹ 4960