Przedszkole Miejskie nr 30
w Łodzi

Aktualności

Dzień Babci i Dziadka
Serdecznie zapraszamy Babcie i Dziadków na uroczystość z okazji ich Święta, która odbędzie się w środę 23.01.2019r. o godzinie 10:00.

IPrzedszkole

Przypominamy, iż podczas przyprowadzania i odbierania dziecka należy odbić kartę na czytniku. Od grudnia nauczycielki będą zapisywać jedynie obecność dziecka, w przypadku gdy karta nie zostanie odbita system naliczy cały dzień. W razie pomyłki prosimy o zgłoszenie tego faktu pani intendent lub nauczycielce.

Kartę należy odbić po zejściu dziecka do szatni, karty pozostawione w szatni podają i odnoszą dzieci. Ze względów organizacyjnych, bezpieczeństwa i higienicznych prosimy nie wchodzić do szatni, nasze dzieci są bardzo samodzielne i potrafią ubrać się same. W razie potrzeby pomaga im pani sprawująca dyżur w szatni.

Karty do czytników 
Drodzy rodzice, w związku z wdrożeniem
od listopada programu iPrzedszkole frekwencja
oraz godziny przyjścia i wyjścia dziecka z przedszkola będą naliczane elektronicznie. Imienną kartę należy odbić na czytniku podczas przyprowadzenia dziecka
i po jego odebraniu. Koszt karty to 12,30 zł. i 17,22 zł. za każdą kolejną (można zamówić dowolną ilość kart). Istnieje również możliwość pozostawienia karty
w szafce dziecka.

Uwaga!!!

Prosimy o opuszczanie terenu przedszkola po odebraniu dziecka. Na terenie ogrodu przedszkolnego mogą przebywać tylko pracownicy wraz z dziećmi, które nie zostały jeszcze odebrane. Dzieci odbieramy przez osobę dyżurującą w holu przedszkola.

Uwaga

Został zmieniony E-mail przedszkola:
kontakt@pm30.elodz.edu.pl

Ważne informacje

Prosimy o bezzwłoczne uzupełnienie numerów dowodów osobistych osób upoważnionych do odbioru dziecka (upoważnienie można pobrać ze strony naszego przedszkola). W przypadku braku numerów dowodów dzieci nie będą wydawane.

Dzieci odbierane do domu, mogą być wywoływane tylko przez pracowników przedszkola.

Wszystkich rodziców prosimy o uaktualnienie numerów telefonów kontaktowych.

Zbiórka makulatury i plastikowych nakrętek

Informujemy, że w dalszym ciągu kontynuujemy zbiórkę plastikowych nakrętek i makulatury. Bardzo prosimy o dostarczanie ich do osoby pełniącej dyżur w holu przedszkola. Dziękujemy.

Pomaganie przez ubranie

Nasze przedszkole przystąpiło do udziału w akcji charytatywnej "Pomaganie przez ubranie" mającej na celu pomoc podopiecznym Fundacji Gajusz. Akcja polega na przekazaniu do specjalnego pojemnika, który stoi w naszym przedszkolu, niepotrzebnych ubrań, obuwia, pościeli itp. (szczegóły na pojemniku). Serdecznie zapraszamy do udziału w akcji.

1% podatku

Serdecznie dziękujemy rodzicom, którzy przekazali 1% ze swojego podatku na nasze przedszkole. Dzięki Fundacji "Młodzi Młodym" i Państwa wsparciu udało nam się uzbierać kwotę w wysokości 1564,02 zł, którą przeznaczymy na doposażenie przedszkola.

W tym roku po raz kolejny zwracamy się do Państwa z prośbą o wsparcie naszego przedszkola w przekazaniu 1% podatku.

Dane do wypełnienia formularza PIT:

KRS: 0000270261

Cel szczegółowy:

PM 30 ŁÓDŹ 4960