Przedszkole Miejskie nr 30
w Łodzi

Aktualności

      

   1% podatku

Serdecznie dziękujemy rodzicom, którzy przekazali 1% ze swojego podatku na nasze przedszkole. Dzięki Fundacji "Młodzi Młodym" i Państwa wsparciu udało nam się uzbierać kwotę w wysokości 1650,51 zł, którą przeznaczymy na wyposażenie kącików dla dzieci.

W tym roku po raz kolejny zwracamy się do Państwa z prośbą o wsparcie naszego przedszkola w przekazaniu 1% podatku.

Dane do wypełnienia formularza PIT:

KRS: 0000270261

Cel szczegółowy:

PM 30 ŁÓDŹ 4960

 

Dni otwarte

Zapraszamy serdecznie na dni otwarte w naszym przedszkolu
środa 3 kwietnia - 10:00 - 11:30
piątek 5 kwietnia - 14:30 - 16:00

Wycieczka do kina

W dniu 28.03.2019r. (czwartek) dzieci ze wszystkich grup jadą autokarem do kina Cinema City (Manufaktura) na film pt. "Robaczki z zaginionej dżungli". Tego dnia śniadanie o 8:30, wyjazd z przedszkola o godzinie 9:1. Koszt wycieczki to 22 zł., płatne u nauczycielek w grupach do dnia 26.03.2019r.

Deklaracje o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego

Rodzice/prawni opiekunowie dzieci, które będą uczęszczać do naszego przedszkola w roku szkolnym 2019/20120 składają deklaracje o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2019/2020, w terminie od 11 do 22 marca 2019r.
Formularz deklaracji można pobrać w przedszkolu lub ze strony internetowej placówki od dnia 11 marca (poniedziałek).

 

Uwaga Rodzice

W przedszkolu panuje wirus. Prosimy o obserwowanie swoich dzieci i nieprzyprowadzanie dzieci chorych lub z podejrzeniem choroby.

IPrzedszkole

Przypominamy, iż podczas przyprowadzania i odbierania dziecka należy odbić kartę na czytniku. Od grudnia nauczycielki będą zapisywać jedynie obecność dziecka, w przypadku gdy karta nie zostanie odbita system naliczy cały dzień. W razie pomyłki prosimy o zgłoszenie tego faktu pani intendent lub nauczycielce.

Kartę należy odbić po zejściu dziecka do szatni, karty pozostawione w szatni podają i odnoszą dzieci. Ze względów organizacyjnych, bezpieczeństwa i higienicznych prosimy nie wchodzić do szatni, nasze dzieci są bardzo samodzielne i potrafią ubrać się same. W razie potrzeby pomaga im pani sprawująca dyżur w szatni.

Karty do czytników 
Drodzy rodzice, w związku z wdrożeniem
od listopada programu iPrzedszkole frekwencja
oraz godziny przyjścia i wyjścia dziecka z przedszkola będą naliczane elektronicznie. Imienną kartę należy odbić na czytniku podczas przyprowadzenia dziecka
i po jego odebraniu. Koszt karty to 12,30 zł. i 17,22 zł. za każdą kolejną (można zamówić dowolną ilość kart). Istnieje również możliwość pozostawienia karty
w szafce dziecka.

Uwaga!!!

Prosimy o opuszczanie terenu przedszkola po odebraniu dziecka. Na terenie ogrodu przedszkolnego mogą przebywać tylko pracownicy wraz z dziećmi, które nie zostały jeszcze odebrane. Dzieci odbieramy przez osobę dyżurującą w holu przedszkola.

Uwaga

Został zmieniony E-mail przedszkola:
kontakt@pm30.elodz.edu.pl

Ważne informacje

Prosimy o bezzwłoczne uzupełnienie numerów dowodów osobistych osób upoważnionych do odbioru dziecka (upoważnienie można pobrać ze strony naszego przedszkola). W przypadku braku numerów dowodów dzieci nie będą wydawane.

Dzieci odbierane do domu, mogą być wywoływane tylko przez pracowników przedszkola.

Wszystkich rodziców prosimy o uaktualnienie numerów telefonów kontaktowych.

 

           1% podatku

Serdecznie dziękujemy rodzicom, którzy przekazali 1% ze swojego podatku na nasze przedszkole. Dzięki Fundacji "Młodzi Młodym" i Państwa wsparciu udało nam się uzbierać kwotę w wysokości 1650,51 zł, którą przeznaczymy na wyposażenie kącików dla dzieci.

W tym roku po raz kolejny zwracamy się do Państwa z prośbą o wsparcie naszego przedszkola w przekazaniu 1% podatku.

Dane do wypełnienia formularza PIT:

KRS: 0000270261

Cel szczegółowy:

PM 30 ŁÓDŹ 4960