Przedszkole Miejskie nr 30
w Łodzi

Opłaty

  1.  UWAGA RODZICE- OPŁATY W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

Opłaty za wyżywienie i pobyt dziecka w przedszkolu naliczane są po zakończonym miesiącu. W związku z tym, każdy rodzic będzie zobowiązany w wyznaczonych przez placówkę terminach i godzinach (zawsze na początku każdego miesiąca), zgłosić się do p. intendent lub osoby, która będzie wytypowana, po odbiór pisemnej informacji o wysokości opłaty. Odbiór informacji może potwierdzić tylko rodzic lub opiekun prawny dziecka.

Forma dokonania opłaty tylko w formie przelewu. Numer konta bankowego nie uległ zmianie, ale będzie podany na zaświadczeniu ( jest również w umowie)

Przypominamy, że zgodnie z zawartą umową, termin wpłaty jest do 15 każdego miesiąca ( począwszy od X / 2019 r.)

Niewywiązanie się rodziców z opłat grozi wszczęciem procedury windykacyjnej.

Najbliższe terminy odbioru informacji o opłacie za wrzesień na początku października.

Stawka żywieniowa:

6,80 zł na trzy posiłki

5,10 zł na dwa posiłki

Stawka godzinowa: 1 zł dla dzieci w wieku 3 - 5 lat

Termin wpłat za przedszkole, płatne po zakończeniu miesiąca (do dnia 15 kolejnego miesiąca), zgodnie z zawartą umową, na konto nr:

61 1560 0013 2028 0000 1010 0002

Wysokość opłaty za dany miesiąc będzie przesyłana na adres e-mailowy rodzica.

Wszystkich rodziców obowiązuje terminowość wpłat za przedszkole. Wpłata musi być taka sama jak na podanym zaświadczeniu.

Opłaty przelewem w grudniu:

W dniach 3 i 7 stycznia 2020r wydawane będą zaświadczenia o wysokości opłaty za żywienie i pobyt dziecka w miesiącu listopadzie. Zaświadczenia wydaje intendent.
Zaświadczenie może odebrać tylko rodzic/opiekun lub osoba upoważniona przez rodziców/opiekunów w danym miesiącu rozliczeniowym.