Przedszkole Miejskie nr 30
w Łodzi

Rada Rodziców

Rada Rodziców w składzie:

 Przewodnicząca: Patrycja Wielgosz 791 524 447, pati.wielgosz@gmail.com (grupa I i III);

Magdalena Nowogórska 504 406 569 (grupa V);

Joanna Górzyńska 692 415 440 (grupa II);

Piotr Klimczak 533 649 171 (grupa I);

Karolina Kostecka 695 263 277 (grupa IV).

Po konsultacjach Dyrekcji z rodzicami podczas zebrania ustalona została stawka składki na rzecz Rady Rodziców w wysokości 30 zł miesięcznie, płatna na konto RR:

Numer konta: 25 1240 3419 1111 0000 3557 3672

w tytule przelewu prosimy wpisać: imię i nazwisko dziecka, numer grupy i miesiąc za który dokonywana jest wpłata (np.: IX.17 lub IX.17- I.18 lub cały rok itp.).

 

Kontakt

30radarodzicow@gmail.com