Przedszkole Miejskie nr 30
w Łodzi

Rada Rodziców

Rada Rodziców w składzie: Kontakt

Przewodnicząca: Magdalena Bednarek 605 445 046, madziabednarek@wp.pl (grupa III);

Skarbnik: Patrycja Wielgosz 791 524 447, pati.wielgosz@gmail.com (grupa I);

Sekretarz: Zofia Zymon 695 735 043, zymek@onet.pl (grupa IV);

Członek Rady: Magdalena Nowogórska 504 406 569 (grupa II);

Członek Rady: Magdalena Stasiak 606 699 918, magiga@wp.pl (grupa V).

Po konsultacjach Dyrekcji z rodzicami podczas zebrania ustalona została stawka składki na rzecz Rady Rodziców w wysokości 30 zł miesięcznie, płatna na konto RR:

Numer konta: 25 1240 3419 1111 0000 3557 3672

w tytule przelewu prosimy wpisać: imię i nazwisko dziecka, numer grupy i miesiąc za który dokonywana jest wpłata (np.: IX.17 lub IX.17- I.18 lub cały rok itp.).