Przedszkole Miejskie nr 30
w Łodzi

Programy

W naszym przedszkolu realizowany jest program pracy dydaktyczno - wychowawczej:

M. Kwaśniewska, W. Żaba - Żabińska pt.:

"Nasze przedszkole. Program edukacji przedszkolnej wspomagającej rozwój aktywności dzieci"