Przedszkole Miejskie nr 30
w Łodzi

Rozkład dnia

6:00 - 8:45 Schodzenie się dzieci do przedszkola. Zabawy dowolne służące realizacji pomysłów dzieci. Rozmowy indywidualne i zespołowe wypływające z zainteresowań dzieci, zabawy rozwijające mowę i myślenie, wyzwalające aktywność twórczą.

8:45 - 9:00 Przygotowanie do śniadania.

9:00 - 9:30 Śniadanie.

9:30 - 11:45 Sytuacje edukacyjno - wychowawcze organizowane przez nauczyciela, wyzwalające twórczą postawę i ekspresję dzieci. Samorzutna aktywność ruchowa, konstrukcyjna, badawcza, wypływająca z inicjatywy dzieci.

11:45 - 12:00 Przygotowanie do obiadu.

12:00 - 12:30 Obiad.

12:30- 14:00 Leżakowanie - grupa I.

12:30 - 14:14 Kontynuacja tematyki zainspirowanej przez nauczyciela, wypływającej z zainteresowań i potrzeb dzieci. Działalność indywidualna, wspierająca rozwój dziecka. Zabawy ruchowe z inicjatywy nauczyciela, samorzutna działalność dzieci. Zajęcia dodatkowe.

14:15 - 14:30 Przygotowanie do podwieczorku.

14:30 - 15:00 Podwieczorek.

15:00 - 18:00 Zabawy podejmowane z inicjatywy dzieci. Oddziaływanie nauczyciela utrwalające i wzbogacające indywidualny rozwój dziecka.