Przedszkole Miejskie nr 30
w Łodzi

Rekrutacja

Terminarz_rekrutacji_2019-2020.pdf do przedszkoli miejskich i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez miasto Łódź na rok szkolny 2018/2019.

Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2019-2020 w PM nr 30 w Łodzi w roku szkolnym 2019/2020.

Zasady postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2019/2020

Regulamin rekrutacji dzieci do Przedszkola Miejskiego nr 30 na rok szkolny 2018/2019 dostępny na terenie przedszkola.